Zajęcia Dodatkowe

 
 

 
 
Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.
 
 
Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.
 
 
Wśród zajęć dodatkowych, oferowanych w Przedszkolu Niepublicznym   „KANGUREK”, wyróżnić można :
 
 
KÓŁKO PRZYRODNICZE "MALI ODKRYWCY" - celem prowadzonych zajęć jest budzenie zainteresowania przyrodą
i kształtowanie pożądanych postaw wobec niej, kształtowanie u dzieci cech takich jak odpowiedzialność, dokładność, obowiązkowość, wytrwałość oraz praca w zespole. Dzieci wzbogacają swoje wiadomości, poszerzają wiedzę ekologiczną oraz dotyczącą środowiska naszego regionu. Ponadto przedszkolaki uczą się właściwego zachowania w parku, lesie, sadzie itp. Prowadzone są również zabawy badawcze celem zgłębienia wiedzy przyrodniczej, modelowanie zainteresowania i zaciekawienia. Treści przyrodnicze realizowane na zajęciach kółka przyrodniczego zostały podzielone na bloki tematyczne odpowiadające porom roku.
 
DOGOTERAPIA - pies terapeuta spełnia rolę łącznika pomiędzy dzieckiem a nauczycielem. Celem zajęć jest przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu. Rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa i potrzeby komunikacji, doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego. Kształtowanie i nazywanie pozytywnych emocji dziecka, wydłużenie koncentracji uwagi, podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim. Nauka relaksacji w obecności psa, wyciszenie (bezpieczne przytulanie się do psa i słuchanie bicia jego serca), wykonywanie czynności porządkowych w kontakcie z psem -uczenie zasad bezpiecznego postępowania z psem itp.
 
KÓŁKO KULINARNE - w trakcie zajęć dzieci będą kształcić swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznawać zasady prawidłowego odżywiania się, które są niezbędne w dorosłym życiu. Dodatkowo będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD,będą kształcić umiejętności współpracy w grupie, czerpać radość ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz doskonalić umiejętność samodzielnego przygotowywania prostych potraw ( pieczenie prostych ciast, ciasteczek, przyrządzanie deserów, przygotowywanie kanapek, sałatek i surówek).
 
ZAJĘCIA TANECZNE ZUMBA KIDS- zajęcia dla dzieci oparte na energetycznej i dynamicznej formie tańca fitnessu i zabawy. Choreografie zawierają podstawowe rytmy i kroki cumbii, salsy, hip-hopu, reggaetonu. Podczas zajęć Twoje dziecko nauczy się nie tylko tańca, ale w szczególności koordynacji i równowagi. Zajęcia kształtują i rozwijają kreatywność ciała i umysłu.
 
JĘZYK ANGIELSKI – głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych. Innowacyjna praca lektora z dzieckiem powoduje osłuchiwanie się z językiem obcym podczas zajęć i zabaw grupowych, które sprawiają ,że dzieci zaczynają przyswajać język angielski w sposób dla siebie naturalny tak jak się to dzieje w przypadku języka ojczystego.
 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA – celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji , które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w edukacji szkolnej. Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.
 
ROBOTYKA- celem zajęć jest pokazanie młodym ludziom, że robotyka może być przygodą, hobby, a w przyszłości zawodem z perspektywami. Zajęcia edukacyjne dalekie są od szkolnych wykładów i tradycyjnych metod przekazywania wiedzy. Warsztaty Mali Odkrywcy to przede wszystkim zabawa, która ukazuje naukę. Zajęcia w wydaniu „MALI ODKRYWCY” wyróżniają się nowatorskim podejściem do robotyki. Kształtują one twórcze postawy najmłodszych dzieci, pobudzają do działania i bawią.
 
ZAJĘCIA PLASTYCZNE NIEKONWENCJONALNYMI METODAMI - celem zajęć plastycznych niekonwencjonalnymi metodami jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi, posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze. Rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci i ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości.
 
KÓŁKO MATEMATYCZNE - głownym priorytetem zajęć jest zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych poprzez różnego rodzaju zabawy, zadania,  konkursy i łamigłowki. Dzięki temu dziecko wdrażane jest do logicznego myślenia poprzez wyzwalanie twórczej aktywności. Dodatkowo zdobywa umiejętności współpracy z rówieśnikami oraz  interpretuje i wyciąga wnioski poparte poprawnym rozumowaniem.
 
KÓŁKO HISTORYCZNE -zajęcia prowadzone są w formie zabawy, zajęć w grupach, warsztatów, wycieczek, pokazów slajdów.
Dzieci pobudzają świadomość narodową poprzez nabywanie przekonania, że są Polakami, urodziły się w Polsce, mówią po polsku, chodzą do polskiego przedszkola a ich Ojczyzną jest Polska. W programie między innymi: kultura własnego regionu - dzieci poznają zabytki, tradycje, baśnie, legendy,  hymn i pieśni i stroje regionalne.

Copyright ©2017 Przedszkole "Kangurek", All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 1263
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem